Curriculum Vitae.


Enkle Data:

Navn : Thomas E.Z. Lundquist
Adresse : Kransen 10a
Poststed: 1166 Oslo
Telefon : 907 41 991 (mobil)
Født 30 januar 1970 i Asker.


Utdannelse:


Generell kompetanse:

Dette mener jeg at jeg kan noe/en del om:

Jobber:


Sertifisering:


Personlige interesser og prosjekter:


Organisasjonsjobbing:


September 2015 / Thomasez@zelow.no